اسکن پاراتیروئید

یکی از بیماری های خاموش اما آزار دهنده به خصوص در سنین میانسالی، پر کاری پاراتیروئید می باشد که متأسفانه تشخیص صحیح آن اغلب به تأخیر می افتد و بیمار با عوارض جبران ناپذیری دست به گریبان خواهد بود. تشخیص اولیه پر کاری پاراتیروئید با آزمایشات خون صورت می گیرد اما با توجه به اینکه چهار عدد غده پاراتیروئید در جلوی گردن در اطراف غده تیروئید قرار دارند، گاهی یافتن مکان دقیق غده درگیر مشکل می باشد که با انجام اسکن پاراتیروئید، مکان غده درگیر به خوبی شناسایی می شود. این اسکن در دو مرحله، با فاصله زمانی ۲ تا ۳ ساعت انجام می گیرد.

کاربرد این اسکن

اسکن پاراتیروئید جهت تشخیص و تعیین محل غده پاراتیروئید پر کار انجام می شود. غدد پاراتیروئید ۴ عدد هستند که در بالا و پایین لوب های راست و چپ تیروئید در جلوی گردن قرار گرفته اند. تعیین محل غده پر کار عمل جراحی آن را بسیار آسان می نماید.

فرآیند معمول انجام اسکن

برای انجام این اسکن ابتدا رادیو دارو به صورت وریدی تزریق می شود و در فواصل ۲۰ دقیقه، ۲ ساعت و گاهی ۳ ساعت از جلوی گردن و قفسه سینه بیمار تصویربرداری انجام می شود. گاهی لازم است اسکن تیروئید هم برای مقایسه با تصاویر اسکن پاراتیروئید انجام شود. همچنین گاهی به کار بردن روش SPECT برای افزایش دقت تشخیص ضرورت پیدا می کند.

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست. بیمار باید در صورتی که باردار است کارشناس را مطلع نماید.