راهنمای مراجعین

پذيرش، اولين گام جهت ورود مراجعین به مراكز تشخیصی و درماني است. عملکرد واحد پذيرش در مرکز پزشکی هسته ای زرین، توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي مناسب بين مرکز و مراجعه كنندگان می باشد. همچنين در واحد پذيرش، حق محرمانه بودن مشخصات بيمار در هنگام اخذ اطلاعات رعايت می گردد. در حال حاضر این مرکز در دو شیفت صبح و عصر در خدمت مراجعین محترم مي باشد.

مدارك مورد نیاز در هنگام پذیرش بیمار

درخواست کتبی پزشک معالج برای انجام اسکن یا آزمایش

دفترچه بيمه طرف قرارداد با مرکز (در صورت دارا بودن)

 

بیمه های طرف قرارداد

مراجعه کنندگان محترم با در اختیار داشتن دفترچه یا معرفی نامه بیمه های طرف قرارداد با مرکز پزشکی هسته ای زرین، می توانند طبق تعرفه در نظر گرفته شده از بیمه خود استفاده کنند.

آمادگی قبل از تصویربرداری

جایگاه خاص پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، غیر قابل انکار است. در این میان نقش بیماران و آمادگی آنان پیش از انجام انواع تصویربرداری بسیار حائز اهمیت می باشد که در صورت نادیده انگاشتن و عدم رعایت آن، نتایج بدست آمده در بسیاری از موارد فاقد ارزش و بی فایده خواهند بود. آمادگی های لازم قبل از انجام تصویربرداری را در قسمت خدمات مشاهده نمایید.

آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن قلب می توانید اینجا مشاهده نمایید.

 

دریافت نتیجه تصویربرداری

با توجه به انجام انواع تصویربرداری در پزشکی هسته ای زرین، زمان ارائه نتایج یکسان نخواهد بود اما سعی بر آن است تا تحویل نتیجه در کمترین زمان صورت گیرد که معمولاً در پایان همان روز نتیجه تصویربرداری آماده خواهد بود و جهت دریافت آن می توانید با در دست داشتن رسید تا قبل از پایان ساعت کار مرکز، به مرکز پزشکی هسته ای مراجعه نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت قبلی، با مرکز پزشکی هسته ای زرین از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.