مرکز پزشکی هسته ای زرین جهت رفاه حال مراجعین محترم با بیمه‌های زیر دارای قرارداد می‌باشد:

بیمه دانا
بیمه ایران
بیمه دی
بیمه سینا
سازمان نیروی مسلح
بیمه خدمات درمانی
تامین اجتماعی
بیمه تجارت
بیمه بانک سپه
بیمه رفاه کارگران
بیمه بانک ملت
بیمه بانک کشاورزی
بیمه البرز
بیمه پارسیان
بیمه آسیا