اسکن کلیه (DTPA)

برخی از بیماری ها باعث ایجاد اختلالاتی در کارکرد عضو می شوند در حالی که شکل ظاهری عضو تغییری نمی کند در این موارد اسکن های ایزوتوپیک قادر به تشخیص اختلالات مذکور می باشند. به علاوه با تصویربرداری از کلیه ها بلافاصله پس از تزریق رادیو دارو می توان میزان جریان خون کلیه ها را نیز به همراه چگونگی عملکرد آن ها بررسی نمود. کاربردهای دیگر اسکن کلیه عبارتند از بررسی انسداد در مسیر دفع ادرار، تشخیص فشار خون های ناشی از تنگی شریان کلیه و تشخیص عوارض کلیه های پیوندی. جهت کیفیت بهتر تصاویر، مصرف کافی مایعات قبل از اسکن توصیه می شود. این اسکن حدود ۳۰-۴۰ دقیقه طول می کشد و ممکن است در حین انجام آن، نیاز به تزریق داروی تحریک کننده دفع ادرار نظیر لازیکس باشد.

کاربرد این اسکن

از این اسکن برای تشخیص بیماری های کلیه، افزایش فشار خون کلیوی، انسداد مجاری ادرار و همچنین بررسی کلیه پیوندی استفاده می شود.

فرآیند معمول انجام اسکن

روش انجام اسکن بر اساس سابقه کلینیکی و شرایط فیزیکی بیمار، ممکن است تا حدودی متفاوت باشد. از بیمار خواسته می شود که قبل از شروع اسکن، مثانه خود را تخلیه کند سپس بر روی تخت دراز بکشد و در حالی که دوربین زیر تخت قرار می گیرد (بهتر است کلیه ها از پشت اسکن شوند) مقدار کمی رادیو دارو به صورت وریدی تزریق می شود و بدین ترتیب از جریان خون کلیه ها و همچنین نحوه جذب و دفع رادیو دارو تصویربرداری انجام می شود.
این اسکن حدود ۳۰-۴۰ دقیقه به طول می انجامد.

آمادگی بیمار

از بیمار خواسته می شود که قبل از انجام اسکن مایعات فراوان بنوشد مگر اینکه پزشک، او را از این امر منع کرده باشد. ممکن است لازم باشد برخی داروها نظیر داروهای فشار خون از ۲۴-۴۸ ساعت قبل از انجام اسکن، قطع شود.
مصرف داروها و بارداری باید به اطلاع کارشناس برسد.