اسکن دیورتیکول مکل

اسکن دیورتیکول مکل دیورتیکول مکل یکی از علل خونریزی های گوارشی و دردهای شکمی به خصوص در سنین کودکی می باشد. این بیماری به دلیل وجود بافت های نابجای معده در قسمتی از روده کوچک است که با ترشح اسید، باعث ایجاد زخم در روده کوچک و خونریزی آن می شود. با انجام اسکن مکل،…

ادامه مطلب