اسکن گیرنده های سوماتواستاتین (اوکتروتاید)

اسکن گیرنده های سوماتواستاتین (اوکتروتاید) گیرنده های سوماتواستاتین در برخی از تومورهای نسج نرم مانند تومورهای هیپوفیز، پانکراس، کارسینوئید، کارسینوم مدولاری تیروئید و نوروبلاستوما حضور دارند. بنابراین با تزریق داروی اوکتروتاید که جذب گیرنده های مذکور می شود، می توان به وجود و محل برخی از تومورها در داخل بدن و نیز میزان گسترش یا…

ادامه مطلب