درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون)

درمان دردهای استخوانی با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون) یکی از عوارض ناتوان کننده بدخیمی ها، متاستازهای استخوانی و درد ناشی از آن است که بیشتر در سرطان پروستات و پستان دیده می شود. در کشورهای پیشرفته، یکی از درمان های رایج برای کاهش درد در متاستازهای گسترده استخوانی، استفاده از رادیو داروها نظیر استرانسیوم ۸۹ می…

ادامه مطلب