اسکن گالیوم (Ga67)

اسکن گالیوم (Ga67)   اسکن گالیوم به طور عمده در بررسی برخی بیماری های عفونی خاص و تومورها کاربرد دارد. برخی از عفونت ها ممکن است بعد از درمان، همچنان در مرحله نهفته باقی بمانند که متأسفانه علائم آزمایشگاهی و رادیولوژیک ظاهراً بهبودی را نشان می دهند در حالی که بیماری ادامه دارد و منجر…

ادامه مطلب